KONTINGENT

Kontingent fra grunneierlaget for 2019 ble på årsmøtet bestemt at skulle settes til kr. 500.
Beløpet skal innbetales til konto: 3205 24 29039

s

NY BOM

Husk å registrer ditt mobilnummer!

Mer informasjon her.