En tur til Homme bør alle unne seg. På vinterstid fyker en gjerne forbi på vei til skihytta på Mydland, så det er helst på sommerstid en får de beste inntrykkene fra denne gamle heiegården. Derfor er det en sommertur som blir beskrevet her.

Ta stien/den gamle drifteveien til Ørsdalen fra Johan sitt bruk og opp brekka. Ta gjerne en pause og nyt utsikten over dalen når du kommer til Appelsinsteinen. Opp for deg har du den store flyttblokken ”Seigr-stenen”. Fortsett oppover ”Seigr” mot kammen og ned til Eikelands- vannet. Hvis det er varmt i været og i vannet, så er det fint å bade her.

Fra vannet tar du av fra drifteveien og holder godt opp i lia, der du finner stien over mot Homme. Følg elva fra Eikelandsvannet og gå over elva på brua ved ”Gomila” – en god fiskeplass. Nå ser du snart hustuftene på Homme og markene ned mot Hommelona. Her bør du ta en pause og gjerne tenke over hvordan folk kunne livberge seg på en plass som denne.

Homme er nok mest kjent fordi dikteren Sigbjørn Obstfelder sin bestefar på morssiden var en av de to som på 1820-tallet ryddet og bygde opp denne ødegården. De to var brødrene Salve og Sigbjørn. Dikteren er trolig oppkalt etter sin bestefar.

I 1875 – elleve år før gården ble fraflyttet – var det bokført tre kyr, en kalv, 18 sauer og fem geiter. Det ble dyrket havre og poteter. På Homme bodde Tolleiv og kona Guri og de fikk etter hvert 8 barn. De mange husdyra på Homme var livsgrunnlaget for familien. Husdyras gjødsel var også godt å ha til å spre utover de mange solvendte, men skrinne åkerlappene langs berget.

Vadesteinene i Hommelona.

Fra Homme går du ut på myra ved Hommelona og tar vadesteinene over til Lonehelleren. Her er det også fint å ta pause – og dersom det regner så har du tak over hodet! Folket på Homme bodde under denne helleren da huset deres en gang brant ned.

På hjemveien følger du stien et godt stykke ut langs Tverråna – godt forbi beverhytta – og dreier så til høyre langs myrdraget mot Urdalen. Her kommer du inn på stien til hyttefeltet i Øvre Egelandsdal og følger denne. Følg stien oppe i lia inntil du ser gårdene i dalen. Drei så nedover og gå ned i dalen ved gården til Bjarne Egelandsdal.

Beregn ca. 2 timer på selve turen. Med romslige pauser tar turen gjerne ca. 4 timer – altså en passende dagstur.

16.7.2009. Jan Movold