Styret

Eigelandsdalen grunneierlag

Styreleder Ådne Iversen, Mob: 916 58 892
E-post: aadiv@online.no

Trond Å. Karlsen, kasserer – mobiltelefon 400 33 352

Gunnar Iversen, styremedlem – mobiltelefon 480 22 143

Knut Kroknes, styremedlem – mobiltelefon 954 07 894