Viser til tidligere utsendt innkalling/saksliste, og minner om årsmøtet i Eigelandsdalen grunneierlag.

Tid: Mandag 9. mai 2016, samme kveld og sted som hytteforeningen sitt årsmøte (som starter kl. 1900), etter at hytteforeningen er ferdig med sitt.
Sted: Velferdssenteret – Sivdamsenteret, Røyrvika 10, Bryne.

Her kommer endelig saksliste, med tilhørende saksdokumenter (9 vedlegg).
Sendes pr. e-post til de som har e-postadresse, og pr. vanlig post til øvrige medlemmer.

Vel møtt til årsmøte!

Med vennlig hilsen
Styret for Eigelandsdalen grunneierlag
Ådne Iversen
styreleder
mobiltelefon 916 58 892

Årsmøte papirer Grunneigerlaget 2016