Eigelandsdalen grunneierlag er nå opprettet. På nettsiden finner du dokumenter i forbindelse med opprettelsen i menyen øverst til høyre.

Her finner du bl.a.:

  • protokoll fra stiftelsesmøte 8.9.2015 for Eigelandsdalen grunneierlag
  • referat fra konstituerende styremøte 21.9.2015
  • vedtekter for Eigelandsdalen grunneierlag

På nettsiden vil du etter hvert finne flere statusrapporter mv.

Med vennlig hilsen
Eigelandsdalen grunneierlag

Ådne Iversen
styreleder

Mobiltelefon: 916 58 892
E-post: aadiv@online.no