Arbeidet med grusing av hytteveien og rensing av grøfter er nå i gang av Kjell Eigelandsdal.

I den forbindelse kan vi formidle videre om noen vil ha grus til egen tomt og parkering.
Så kan vi prøve å få en god pris på det.

Kontakt:
+47 95259375
styret@egelandsdalhytteforening.no

Ellers jobber vi videre med en ny bom.
Denne håper vi å få montert i løpet av tidlig høst.