Husk årsmøtet i morgen, torsdag 11. april kl. 18.00, Sivdamsenteret på Bryne. For de som ikke kan, send inn fullmakt til styret eller andre.