Bom er nå operativ og virker slik den skal.
For å registrere nye tlf nummer sendes det melding eller mail med navn, hyttenummer (veiadresse) og telefon som skal registreres. Kan registrere flere.

Send epost til styret@egelandsdalhytteforening.no eller SMS til +4748022143

Bomtelefon er; 0047580000056659
Vennligst lagre dette nummeret som bom.

Ved å ringe, får man kontakt og et pip, da skal den åpne. Er stilt inn slik at den er åpen i ca 30 sekund.

Fotocelle sikrer bom under lukking.

Styret hytteforeningen.