Bom er nå operativ og virker slik den skal.
Vi har begynt å registrere tlf nummer men alle må sende inn melding eller mail med navn, hyttenummer (nytt) og telefon som skal registreres. Kan registrere flere.

Send epost til styret@egelandsdalhytteforening.no eller SMS til 40033352

Bomtelefon er; 0047580000056659
Vennligst lagre dette nummeret som bom.

Ved å ringe, får man kontakt og et pip, da skal den åpne. Er stilt inn slik at den er åpen i ca 30 sekund.

Fotocelle sikrer bom under lukking.

Styret hytteforeningen.