Folk i styret har vært i dialog med Kjell Egelandsdal. Han har skrapt noe på veien. Det ser ikke så bra ut.
Avtale nå er at Kjell E. tar med et lass grus hjem og prøver å få lagt det ut på veien før helgen.
Kjell E. mener det ikke er rette tid på året å sette veien i stand på, men at den må være kjørbar for vanlige biler.
Kjell E. vet hvor vannet kom fra, det som ødela veien og mener at her må der ordnes noe. Ellers vil det ikke vare lenge før noe lignende skjer igjen. Noe vann må legges om.
Kjell E. har sagt seg villig til å vise oss dette, slik at det blir lettere å finne en løsning på problemet

Se ellers denne PDF-en som vi allerede har postet 6.12.2015.