HUSK ÅRSMØTE!

Husk årsmøtet i morgen, torsdag 11. april kl. 18.00, Sivdamsenteret på Bryne. For de som ikke kan, send inn fullmakt til styret eller andre.

Årsmøte 2017

  Årsmøte i Egelandsdal hytteforening og Egelandsdalen grunneigarlag blir 27. mars, kl. 18.00. Sted: Velferdssenteret – Sivdamsenteret, Røyrvika 10, Bryne. Innkalling til årsmøte 2017 i Egelandsdal hytteforening Egelandsdal hytteforening årsmelding 2017...